วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

กลอนให้กำลังใจ

กลอนให้กําลังใจ เมื่อเธอทุกข์ก็จะมีฉันอยู่ใกล้ๆ


กลอนให้กําลังใจ
กลอนให้กําลังใจกลอนให้กําลังใจ


กลอนให้กําลังใจ


กลอนให้กําลังใจ


กลอนให้กําลังใจ
กลอนให้กําลังใจ


กลอนให้กําลังใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น